“Der Haps” é na esperiënza de perzeziun. I dui artisc Amin Hak-Hagir y Irene Hopfgartner plazëia n prisma fosch cun na fondamënta cuadrata söinsom n col amesa na munt isolada. L’oget descëda coriosité y confujiun, vëgnel pö a löm n contrast scialdi sterch cun le contest incëria. Chi che ti vá pormez a chësc oget vëgn tosc sura che ara se trata de na ciamena anecoica, te chëra che an pó jí ite y se isolé insciö dai sonns, dales veres y dala löm defora. Al é propi tres la mancianza de impulsc che le spetadú focalisëia döta süa atenziun sön l’oget instës. Tolon comié da chësta lerch sconanda se ciarion ados na sensibilité demorvëia, che müda ince la sensaziun che an proa dan da na contrada conesciüda mo tl medem tëmp ince nöia.

 
 

Munt d’Adagn, Lungiarü

I omi y jogn dla Val Badia va da cënć agn incà vigni trëi agn en Jeunn. I badioć che vëgn da Juel caijö tol le tru cuntra Munt d’Adagn y passa sö por la Forcela da Furćia (2.293 m) iaijö Fonès, olache al röia adöm cun i Maroi y chi dla Val Badia Mesana. La Munt d’Adagn é n post panoramich con de prà floris d’isté y en bel mantel blanch d’invern.

 

Loc. 5. Munt d'Adagn
DER HAPS
Amin Hak-Hagir, Irene Hopfgartner, Wien, AUT